تمساح آدمخوار + عکس ها در قاره  آفریقا در نزدیکی رود نیل یک کروکدیل غول پیکر زندگی می کند که با نام “گوستاوو” شناخته می شود این موجود که نزدیک به 6 متر طول دارد به عنوان بزرگترین کروکدیل رود نیل شناخته می شود و البته مهمترین آدمخواری که روی زمین زندگی می کند این […]

تمساح آدمخوار + عکس ها

در قاره  آفریقا در نزدیکی رود نیل یک کروکدیل غول پیکر زندگی می کند که با نام “گوستاوو” شناخته می شود

تمساح آدمخوار + عکس ها

تمساح آدمخوار + عکس ها

این موجود که نزدیک به 6 متر طول دارد به عنوان بزرگترین کروکدیل رود نیل شناخته می شود

و البته مهمترین آدمخواری که روی زمین زندگی می کند

این موجود اسرار آمیز تا به حال توانسته است 300 انسان را خورده و هضم کند

تمساح آدمخوار + عکس ها

تمساح آدمخوار + عکس ها

این کروکدیل این روزها به یک افسانه تبدیل شده است زیرا هیچ دام یا تله ای نمی تواند او را به دام اندازد

تابحال هیچکس نتوانسته است محل این کروکدیل را تشخیص دهد

تمساح آدمخوار + عکس ها