مجموعه دل نوشته های احساسی و غمگین
مجموعه دل نوشته های احساسی و غمگین

مجموعه دل نوشته های احساسی و غمگین | دل نوشته طوفان هم که شد چهره نپوشان با شال شاید کسی باشد که دیگر این خسوف را تاب نیاورد دل نوشته های احساسی و غمگین نه اینکه فکر کنی خسته ام نه اینکه تاب راه رفتن نداشته باشم نه تا آخرش همین است نگاهت، به لرزه ام […]

مجموعه دل نوشته های احساسی و غمگین | دل نوشته

مجموعه دل نوشته های احساسی و غمگین | دل نوشته

طوفان هم که شد

چهره نپوشان با شال

شاید کسی باشد که دیگر

این خسوف را تاب نیاورد

دل نوشته های احساسی و غمگین

نه اینکه فکر کنی خسته ام

نه اینکه تاب راه رفتن نداشته باشم

نه

تا آخرش همین است

نگاهت،

به لرزه ام می اندازد….

دل نوشته های احساسی و غمگین

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛

دوست بدار !

کاری که خدا با تو می کند … !!!

دل نوشته های احساسی و غمگین

هوا سرد شود یا گرم برایم فرقی ندارد

چون نفسهایت سردم می کند

و آغوشت گرمم

دل نوشته های احساسی و غمگین

دور نشو حتی برای یک روز  زیرا که… زیرا که…

چگونه بگویم یک روز زمانی طولانی است

برای انتظار من

چونان انتظار در ایستگاهی خالی

در حالی که قطارها

در جایی دیگر به خواب رفته اند !

دل نوشته های احساسی و غمگین

این روزها با چشم‌های باز خواب می‌بینم

شب‌ها خوابی در پشت پلک‌هایم نیست

تن‌ دردهایم و سرگیجه‌هایم را هم می‌گذارم پشت دیوارِ غُد بودن‌هایم

و حالا … نگاه کن به من!

هنوز هم من را می‌شناسی؟

تو …

دل نوشته های احساسی و غمگین

تا به حال کسی را

به اندازه ای دوست داشته ای

که نخواهی خوابش را بیاشوبی با صدای نفس؟

دل نوشته های احساسی و غمگین

ماندگارترین شده ای در دلم

درست چیزی شبیه کاغذ اخبار

البته کاغذ اخباری که بعد از سالها از یک گنجه قدیمی پیدا می شود

ماندگاری در دلم درست مثل ….

دل نوشته های احساسی و غمگین

درخت را به نام برگ

بهار را به نام گل

ستاره را به نام نور

کوه را به نام سنگ

دل شکفته مرا به نام عشق

عشق را به نام درد

و مرا به نام کوچکم صدا بزن .

دل نوشته های احساسی و غمگین

مجموعه دل نوشته های احساسی و غمگین