مجموعه دل نوشته های عاشقانه و زیبا
مجموعه دل نوشته های عاشقانه و زیبا

مجموعه دل نوشته های عاشقانه و زیبا | دل نوشته آدم ها باید توی زندگیشان پای خیلی چیزها بایستند. پای حرف هایی که می زنند، قول هایی که می دهند، اشتباهاتی که می کنند، احساساتی که بروز می دهند، نگاه هایی که از عمق جان می کنند، نوازش هایی که با سرانگشتانشان می کنند، دوستت دارم […]

مجموعه دل نوشته های عاشقانه و زیبا | دل نوشته

مجموعه دل نوشته های عاشقانه و زیبا | دل نوشته

آدم ها باید توی زندگیشان پای خیلی چیزها بایستند.

پای حرف هایی که می زنند، قول هایی که می دهند،

اشتباهاتی که می کنند،

احساساتی که بروز می دهند،

نگاه هایی که از عمق جان می کنند،

نوازش هایی که با سرانگشتانشان می کنند،

دوستت دارم هایی که می گویند…

دل نوشته های عاشقانه و زیبا

از هر جهت که بیایی

مرا خواهی یافت.

در من هنوز می‌سوزد

آتشی که وقتِ رفتن افروخته بودی!

دل نوشته های عاشقانه و زیبا

شب

وچیزی شبیه ماه

آویخته ازدکل های نفت.

بادکنکی سفید

معلق میان آسمان.

وکودکی که

من بودم!

دل نوشته های عاشقانه و زیبا

توآمده ای،

کسی خانه نیست.

بهارآورده ای و

چه قدرگل،اما

من هنوز

به رویش گلی می نگرم

که درکویرکاشته ام!

-بازمی گردی.

دل نوشته های عاشقانه و زیبا

هوا سرد باشد وُ

دل‌اَت گرم؛

اما به اجاقی روشن

جایی زیر برف‌ها مدفون!

دل نوشته های عاشقانه و زیبا

کوتاه ترین شعرم را  برای توسرودم:

-بوسه!

دل نوشته های عاشقانه و زیبا

کجا بیایم

با دلم که به لولای در گیر کرده است

با سرم که سنگین است

با برفی که می آید

باران به تماشای خال گونه ام می آید

سنگینم

انگار زنانی آبستن

در دلم

زعفران پاک می کنند

دل نوشته های عاشقانه و زیبا

 لطفا

کمی دورتربایست!

مهربان که می شوی

بیشتردلم تنگ می شود.

دل نوشته های عاشقانه و زیبا

اندوه پاییز

ابری ست گذرا

برای زیستن

درنگاه آفتاب و

بهار

دل نوشته های عاشقانه و زیبا

رسیده‌ام،

اما

مثل سیبی به‌وقتِ افتادن!

مجموعه دل نوشته های عاشقانه و زیبا