مجموعه دل نوشته های جدید احساسی
مجموعه دل نوشته های جدید احساسی

مجموعه دل نوشته های جدید احساسی | دل نوشته شک نکن! دوباره هم دیگر را خواهیم دید، مگر وقتی که خورشیدِ نگاهت از غرب طلوع کند! دل نوشته های جدید احساسی شب کــه مـی شــود شــروع مـی شــود ای کـــاش هــای مـن بــرای داشتـنت… دل نوشته های جدید احساسی پاییز آمد اما باران نیامد شاید […]

مجموعه دل نوشته های جدید احساسی | دل نوشته

مجموعه دل نوشته های جدید احساسی | دل نوشته

شک نکن!

دوباره هم دیگر را خواهیم دید،

مگر وقتی که

خورشیدِ نگاهت

از غرب طلوع کند!

دل نوشته های جدید احساسی

شب کــه مـی شــود

شــروع مـی شــود ای کـــاش هــای مـن بــرای داشتـنت…

دل نوشته های جدید احساسی

پاییز آمد اما باران نیامد

شاید آسمان به معشوقش رسیده است

و دیگر دلــش نمیخواهد گریه کند…

دل نوشته های جدید احساسی

فاصله ای نمانده بود،

تنها یک قدم

تا گشودن معبرِ تاریک به نور،

رسیدنِ دست های متبرک به هم،

تنفس عطر ماه وبابونه.

دل نوشته های جدید احساسی

این خیابانی را که

داری

قدم زنان از من دور می شوی

بن بست است!

آخر

به سوی من باز خواهی گشت…

یا دستت را به من بده

تا قدم زنان کوچه بن بست را باز گردیم

یا

تمام کوچه های بن بست شهر را

قدم زنان

فتح خواهم کرد…

دل نوشته های جدید احساسی

دیگر پاییز نمی خواهم ،

برگِ بعدی را

بهار باش !

دل نوشته های جدید احساسی

یک مرد برای عاشق شدن

به یک لحظه نیاز دارد

برای فراموش کردن

به یک عمر

دل نوشته های جدید احساسی

حالم را نپرس !

نگذار دروغ بگویم : خوبم …

خیالت راحت می شود

و من

تنهاتر می شوم …

دل نوشته های جدید احساسی

تو برمی گردی

ومهم نیست چه می گویند مردم !

مردم

همیشه باید حرفی برای گفتن

داشته باشند!

دل نوشته های جدید احساسی

با اندوهی کودکانه

گفتی: ماهی اَم مُرد!

اما از تنگِ بلورش

هیچ نگفتی!

مجموعه دل نوشته های جدید احساسی