مجموعه دل نوشته های احساسی و زیبا
مجموعه دل نوشته های احساسی و زیبا

مجموعه دل نوشته های احساسی و زیبا | دل نوشته بعضی حس ها خاص و ناب هستند مثل بعضی آدم ها . . . دل نوشته های احساسی و زیبا باد تو را با خود می بَرَد رهات می کند گیسوهات را بپیچی بر آفتاب رنگین کمان شوی. من آسوده بر ساحل می نشینم فقط نگاهت […]

مجموعه دل نوشته های احساسی و زیبا | دل نوشته

مجموعه دل نوشته های احساسی و زیبا | دل نوشته

بعضی حس ها خاص و ناب هستند

مثل بعضی آدم ها . . .

دل نوشته های احساسی و زیبا

باد

تو را با خود می بَرَد

رهات می کند

گیسوهات را بپیچی بر آفتاب

رنگین کمان شوی.

من

آسوده بر ساحل می نشینم

فقط نگاهت می کنم!

دل نوشته های احساسی و زیبا

کشتی ها

در هیچ بندر مه آلودی توقف نمی کنند.

می خواهم لنگرم را بردارم؛

پیش از آن که

در آسمان مه گرفته ی چشم هات

راهم را گم کنم.

دل نوشته های احساسی و زیبا

کاش می‌توانستم به قدری بلند گریه کنم

که شادی بیدار شود

دل نوشته های احساسی و زیبا

هر کسی توان تجربه کردن عشق را دارد،

اما تنها کسی قادر است عشقش را تازه نگاه دارد که

آن را مانند گلی در گلدان آبیاری کند . . .

دل نوشته های احساسی و زیبا

یـــادت بـــاشـــد

فـــرقـــی نـمــیکــنـــد تـــو دل ببـــــــری یــــا مــــن دل ببـــــــــــازم ،

اگـــر حـــکــــم ، حـــکـــم دل نـبـــاشـــد ،

دیـــر یــــا زود یــــک نـــفــــر خــــواهـــــد بریـــــــــــــــد !

دل نوشته های احساسی و زیبا

تو می دانی چه قدر مانده تا غروب؟

چه قدر مانده تا مرگ؟

تا مرگ کنارم چمباتمه بزند

نامه ی نخوانده ی تو را بگیرد

زمین بگذارد و …؟

دل نوشته های احساسی و زیبا

جیب‌ها

بهترین مخفی‌گاه

برای لرزش دستان‌اند . . .

دل نوشته های احساسی و زیبا

برای از تو گذشتن

به هیچ چیز

نیاز ندارم

فقط چشم هایم را می بندم

و می گذرم!

دل نوشته های احساسی و زیبا

چه بی پروا

وسوسه بوسیدنت

و آغوش مردانه ات در

من رسوب کرده است

تو را بی پروا می خواهم

آغوشی را که شرعی بودنش را

فقط من و تو تایید می کنیم.

مجموعه دل نوشته های احساسی و زیبا