مجموعه دل نوشته های عاشقانه
مجموعه دل نوشته های عاشقانه

مجموعه دل نوشته های عاشقانه | دل نوشته وای بر آن روزی که چیزی حتی عشق عادتمان شود عادت همه‌چیز را ویران می‌کند از جمله عظمت دوست داشتن را تفکر خلاق را، عاطفه جوشان را عاشق کم است ، سخن عاشقانه فراوان ! روزگاری‌ست چه بد ، که دیگر کلام عاشقانه دلیل عشق نیست و […]

مجموعه دل نوشته های عاشقانه | دل نوشته

مجموعه دل نوشته های عاشقانه | دل نوشته

وای بر آن روزی که چیزی حتی عشق عادتمان شود

عادت همه‌چیز را ویران می‌کند از جمله عظمت دوست داشتن را

تفکر خلاق را، عاطفه جوشان را

عاشق کم است ، سخن عاشقانه فراوان !

روزگاری‌ست چه بد ، که دیگر کلام عاشقانه دلیل عشق نیست

و آواز عاشقانه‌ خواندن دلیل عاشق بودن …!

دل نوشته های عاشقانه

ترک شهر ، ترک وطن

کار عوام الناس است

هر که عاشق بشود

چاره او ترک تن است

دل نوشته های عاشقانه

چه ولوله ای می کنند

بر خطوط حامل انتظار من

نت های گام تو

می   رِ   سی

دل نوشته های عاشقانه

حالم گرفته از این شهر

که آدم هایش همچون هوایش

نا پایدارند…

گاهی آنقدر پاک که باورم نمیشود،

گاهی آنچنان آلوده که نفسم می گیرد…!

دل نوشته های عاشقانه

سالی که بی تو آغاز شود

فاتحه اش خوانده است.

دل نوشته های عاشقانه

چیزی ازعشق های ناب می دونی؟

بدون بوسه

و هیچ چیز اضافه دیگه ای

خیلی ناب و خالص

به همین خاطره که خیلی بزرگن

احساسات بیان نشده هیچ وقت فراموش نمی شن . . .

دل نوشته های عاشقانه

دانه برفی و آنقدر ظریفی که فقط

باید از این طرف شیشه تماشا بشوی . . .

دل نوشته های عاشقانه

تمام زندگیم صرف شعر گفتن شد

از آن زمان که شنیدم تو

شعر می‌خوانی !

دل نوشته های عاشقانه

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه

دیوانه کننده ترین حس دنیاست . . .

دل نوشته های عاشقانه

تنها از ابری که از سیگارم بلند می شود ؛
امید باران دارم.

مجموعه دل نوشته های عاشقانه