مجموعه دل نوشته های احساسی
مجموعه دل نوشته های احساسی

مجموعه دل نوشته های احساسی | دل نوشته سال نو می شود، حسرتهای من کهنه تر سال نو می شود، نبودن تو تازه تر دل نوشته های احساسی برای از تو گذشتن به هیچ چیز نیاز ندارم فقط چشم هایم را می بندم و می گذرم! دل نوشته های احساسی گوش کن پسرم! برای بچه های […]

مجموعه دل نوشته های احساسی | دل نوشته

مجموعه دل نوشته های احساسی | دل نوشته

سال نو می شود، حسرتهای من کهنه تر

سال نو می شود، نبودن تو تازه تر

دل نوشته های احساسی

برای از تو گذشتن

به هیچ چیز

نیاز ندارم

فقط چشم هایم را می بندم

و می گذرم!

دل نوشته های احساسی

گوش کن پسرم!

برای بچه های خاک آلود

مرگ یعنی روی خاک غلتیدن

پلک بستن.

برای آدم بزرگ های…

برای بعضی آدم بزرگ ها

یعنی…

یعنی می شود این ها همه خیال باشد

و صبح که بیدار شدم،

به جای خاک ِ سرد،

در آغوش گرمم خوابیده باشی؟!

دل نوشته های احساسی

 مرهم زخم‌های کهنه‌ام

کنج لبان توست !

بوسه نمی‌خواهم

چیزی بگو . . .

دل نوشته های احساسی

تو می دانی چه قدر مجال هست

برای دیدن آخرین لب خندها؟

و آیا

این لب خند تو نیست

که پاشیده است

بر حجم دود و انفجار؟!

دل نوشته های احساسی

کاش آنجا بدون من

مثل اینجا بدون تو بود . . .

دل نوشته های احساسی

صدای ریزش ثانیه های سنگی

بر خراش شیشه ها می آید.

دل نوشته های احساسی

امروز تولد تو است.

ستاره های نگاهت را

بگو ببارند ،

زمین، نمیرد از تشنه گی.

دل نوشته های احساسی

سالها حرف

سالها شعر

سالها رویای روزهای نیامده !

حالا که آمدی

نه حرف

نه شعر

نه رویا !

گاهی دلم برای ِ نبودنت تنگ میشود !

دل نوشته های احساسی

چه غمگین می گذرند این روزها !

این روزها

که بهای عشق،

یک گلوله است.

بهای گلوله،

یک پشیز!

مجموعه دل نوشته های احساسی