مجموعه دل نوشته های عاشقانه
مجموعه دل نوشته های عاشقانه

مجموعه دل نوشته های عاشقانه | دل نوشته این روزها جور زمستان را من می کشم نمی بارد می بارم دل نوشته های عاشقانه از عجایب عشق همینه همیشه : تنها همان آغوشی آرامت می کند که دلت را به درد آورده است … دل نوشته های عاشقانه دِلتَنگـــی هَمـــون اَشکیـِــه کـِـه رو کِتــابـِـت میــریــزه وَقتــی […]

مجموعه دل نوشته های عاشقانه | دل نوشته

مجموعه دل نوشته های عاشقانه | دل نوشته

این روزها جور زمستان را من می کشم

نمی بارد

می بارم

دل نوشته های عاشقانه

از عجایب عشق همینه همیشه :

تنها همان آغوشی آرامت می کند که دلت را به درد آورده است …

دل نوشته های عاشقانه

دِلتَنگـــی هَمـــون اَشکیـِــه کـِـه

رو کِتــابـِـت میــریــزه وَقتــی

مَثـَـلا داری دَرس میـخــونــی !

دل نوشته های عاشقانه

آنکه دستش را اینقدر محکم گرفته ای..

..دیروز عاشق من بود..

دستانت را خسته نکن….

محکم یا آرام….

فردا تو هم تنهایی

دل نوشته های عاشقانه

جایت خالی!

چقدر هوا

برای داشتن‌ات

خوب است…

دل نوشته های عاشقانه

این روزھا ھـوا خیلی غبار آلـود است

گرگ را از ســگ نمیتوان تشخیــص داد

ھنگامی گـرگ را میشناسـیم

که دریده شده ایم . . !

دل نوشته های عاشقانه

گاهی چقدر دلم برایت

تنگ می‌شود…

می‌دانی!؟

می‌گویم گاهی اما،

این گاهی‌ها عجیب بوی

همیشه می‌دهند!

دل نوشته های عاشقانه

مهربانـــم !

شرمنــده ام

کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم

امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را “پست” کردم

و غریبه هــا “لایک” زدند …

کــاش می توانستم

صدای تــو را بنویسم!

دل نوشته های عاشقانه

بخت برمی گردد…

از من…

وقتی زاویه ی نگاهت را…

تغییر می دهی!

دل نوشته های عاشقانه

دلتنگى‌ یعنی…

جاذبه برعکس شود؛

وزن زمین

روی دلت سنگینی کند..!

مجموعه دل نوشته های عاشقانه