مجموعه دل نوشته های احساسی
مجموعه دل نوشته های احساسی

مجموعه دل نوشته های احساسی | دل نوشته از دور تو را دوست دارم بی هیچ عطری آغـوشی لمسی و یا حتی بوسه‌ای تنها دوستت دارم از دور دل نوشته های احساسی بیا به هم دروغ بگوییم!  من بگویم: بهار شده تو باور کنی، بیایی! دل نوشته های احساسی احساس می کنم جنگل به طرف شهر […]

مجموعه دل نوشته های احساسی | دل نوشته

مجموعه دل نوشته های احساسی | دل نوشته

از دور تو را دوست دارم

بی هیچ عطری

آغـوشی

لمسی

و یا حتی بوسه‌ای

تنها

دوستت دارم

از دور

دل نوشته های احساسی

بیا به هم دروغ بگوییم!

 من بگویم: بهار شده

تو باور کنی، بیایی!

دل نوشته های احساسی

احساس می کنم

جنگل

به طرف شهر می آید

احساس می کنم

نسیم در جانم می وزد

احساس می کنم

می شود

در رودخانه آسفالت پارو زد و

قایق راند

همه این احساس ها را

عشق تو به من بخشیده است

دل نوشته های احساسی

بهار آمده اما

من هنوز

دلم بهار می‌خواهد.

بیا !

دل نوشته های احساسی

می ترسم از عشق

از عشق میترسم

این شعرهای عاشقانه که مینویسم

سوت زدنِ کودک است در تاریکی

دل نوشته های احساسی

سبزه، سفره‌ی هفت‌سین

گُل، ماهیِ قرمز ؛…

این‌ها به تنِ بهار

وصله‌های ناجورند؛

تو که نباشی!

دل نوشته های احساسی

به تو اندیشیدن سکوت من است

عزیزترین ، طولانی ترین و طوفانی ترین سکوت

تو درونم هستی ، همیــــــــــــشه

همچون قلبی که ندیده ام

همچون قلبی که به درد می آورد

همچون زخمی که زندگی می بخشد

دل نوشته های احساسی

بهار

اطمینانِ خاطری‌ست

از دلهره‌ی پاییز.

دل نوشته های احساسی

واسه بعضیا دلسوزی نکنین

چون به موقع اش بد می سوزین !

دل نوشته های احساسی

نیایی هم

بهار می‌آید.

حفظِ آبرو کُن؛

بیا !

مجموعه دل نوشته های احساسی