مجموعه دل نوشته های زیبا و جذاب
مجموعه دل نوشته های زیبا و جذاب

مجموعه دل نوشته های زیبا و جذاب | دل نوشته دست‌اَش را بگیر نیفتند برگ‌هاش شاید این درخت بهار می‌خواهد دل‌اَش! دل نوشته های زیبا و جذاب شبیه تو استْ بهار که وقتی می‌آید دیکتاتورها هم لب‌خند می‌زنند! دل نوشته های زیبا و جذاب های بانو شوخی نکن چشم خسته ، بسته می شود قلب خسته […]

مجموعه دل نوشته های زیبا و جذاب | دل نوشته

مجموعه دل نوشته های زیبا و جذاب | دل نوشته

دست‌اَش را بگیر

نیفتند برگ‌هاش

شاید این درخت

بهار می‌خواهد دل‌اَش!

دل نوشته های زیبا و جذاب

شبیه تو استْ بهار

که وقتی می‌آید

دیکتاتورها هم لب‌خند می‌زنند!

دل نوشته های زیبا و جذاب

های بانو

شوخی نکن

چشم خسته ، بسته می شود

قلب خسته

می ایستد

دل نوشته های زیبا و جذاب

بهار یعنی

از پشتِ پنجره صدای گنجشک بیاید

صدای گل‌فروش‌های دوره‌گرد

صدای موسیقی، رقص، آواز…

بهار یعنی

همه‌ی این‌ها بیایند وُ

تو نیایی!

دل نوشته های زیبا و جذاب

دستم را دراز می‌کنم

در آرزوی لمس

به سیمی مسی بر می‌خورم

که جریان برق را در خود می‌برد

تکه‌ تکه می‌ بارم

مثل خاکستر

فرو می‌ریزم

فیزیک ، حقیقت را می‌گوید

کتاب مقدس ، حقیقت را می‌گوید

عشق ، حقیقت را می‌گوید

و حقیقت ، رنج است

دل نوشته های زیبا و جذاب

بهار

و این‌همه دل‌تنگی؟!

نه،

شاید فرشته‌ای

فصل‌ها را به اشتباه

ورق زده باشد!

دل نوشته های زیبا و جذاب

جام دریا از شراب بوسه خورشید لبریز است

جنگل شب تا سحر تن شسته در باران

خیال انگیز !

ما ، به قدر جام چشمان خود ، از افسون این خمخانه سر مستیم

در من این احساس :

مهر می ورزیم

پس هستیم !

دل نوشته های زیبا و جذاب

بهار

گل نیست

شکوفه نیست

نه سبزه وُ

نه سفره‌ی هفت‌سین.

بهار

تویی که هر سال

تکرار می‌شوی

تکراری اما، نه!

دل نوشته های زیبا و جذاب

من نه زبان فارسی ام

که از راست به چپ بخوانی

ونه فرانسه

که ازچپ به راست

ونه ژاپنی که از بالا به پایین

من زبان عشقم

ازهمه طرف خوانده می شوم

دل نوشته های زیبا و جذاب

بهار

میان سفره‌ی هفت‌سین

شکوفه کرده است

در قاب عکس تو!

مجموعه دل نوشته های زیبا و جذاب