مجموعه دل نوشته های مفهومی زیبا و عاشقانه سری ۳
مجموعه دل نوشته های مفهومی زیبا و عاشقانه سری ۳

مجموعه دل نوشته های مفهومی زیبا و عاشقانه ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ … ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻭﺭ … ﺍﺯ ﺗﻪِ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ … ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ !!! دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه فصل عوض می‌شود جای آلو را خرمالو می‌گیرد جای دلتنگی را […]

مجموعه دل نوشته های مفهومی زیبا و عاشقانه

مجموعه دل نوشته های مفهومی زیبا و عاشقانه تیر 1394

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ …

ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻭﺭ …

ﺍﺯ ﺗﻪِ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ …

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ

ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ !!!

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

فصل عوض می‌شود

جای آلو را

خرمالو می‌گیرد

جای دلتنگی را

دلتنگی

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

در جمـع من و

ایـن بغـضِ بیـــــقرار ..

جـــایِ تــــو خـــــالی …!

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

امــروز هـم گـذشـت وُ نیامــدی

نا شکـر نیستـم

فــردا هم روزِ خـداست!

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

من

برای دوست داشتن ات

مدت هاست آماده ام

اما

امان از تو

امان از زن ها

همیشه دیر حاضر می شوید . . .

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

نوشته ها بهانه است

فقط مینویسم که یادآوری کنم به یادتم

باورش با تو

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

چه سر به راه است …

دلتنگی را میگویم !

از گوشه ی دلم جُم نمیخورد …

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

امروز خاطراتت را سوزاندم

اما بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

کاش دفتر خاطراتم

چراغ جادو بود

تا هر وقت از سرِ دلتنگی

به رویش دست میکشیدم

تو از درونش

با آرزوی من بیرون می آمدی!

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

نمى دانم چه رابطه ایست …؟

بین نبودنت با رنگ ها …!

دلتنگ تو که میشوم!

زندگى ام،

سیاه مى شود!

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

چشمهای تــو

یک مرضِ مسری دارند

هربار نگاه می کنم …

تب می کند

وجودم …

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

چقدر نگاه کردن به چشم هایت واگیر دارد!
هر بار که نگاهت می کنم
  پر میشوم از عشق..!

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

همه ی کارهایت را بخشیدم

جز آن تردید آخر

هنگام رفتنت

همچنین بخوانید:  دلنوشته خواب عشق

که هنوز مرا

به برگشتنت امیدوار نگه داشته . . .

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

دل هایم برایت تنگ شده اند …

آخر تو که نمی دانی

برای فراموش کردنت دو دل شده ام !

دلنوشته های زیبای رمانتیک و عاشقانه

فکر کردن به نداشته ها

لذت دیدن داشته هایمان را

از چشم هایمان می گیرند ….

در لحظه زندگی کن …

از میان هزاران دیروز و

میلیون ها فردا

امروز فقط از ان توست….

سید حسین دریانی‬

دل نوشته