مجموعه زیبا از دل نوشته ها و جملات زیبا
مجموعه زیبا از دل نوشته ها و جملات زیبا

دلنوشته ، دل نوشته ها و جملات زیبا دل نوشته del neveshteh • نذر نگاهت ، به همه می رسد جز من ! که می مانم “با کاسه ی خالی در انتظار” • دل نوشته del neveshteh • وقتی پیشه ات مهر باشد سرمایه ات پول نیست آبی ست که به تشنه ای میدهی یا […]

دلنوشته ، دل نوشته ها و جملات زیبا

مجموعه زیبا از دل نوشته ها و جملات زیبا ویژه اسفند 93

دل نوشته

del neveshteh

نذر نگاهت ، به همه می رسد

جز من !

که می مانم

“با کاسه ی خالی در انتظار”

دل نوشته

del neveshteh

وقتی پیشه ات مهر باشد

سرمایه ات پول نیست

آبی ست که به تشنه ای میدهی

یا نانی که به گرسنه ای

حتی !

دانه ای که به پرنده ای…

دل نوشته

del neveshteh

و گور تنها خانه ای است

که از نبودن تو در آن

دلم

نمی گیرد.

دل نوشته

del neveshteh

تکه ای از بهشت هستند

“بعضی ها”

دل نوشته

del neveshteh

پرنده ی مرده آب و دانه می خواهد چه کار ؟

گاهی برای مهربانی هم دیر است

دل نوشته

del neveshteh

تنهایی

زخم روشنی است

چون ماه

بر دل سیاه من

دل نوشته

del neveshteh

از همه راههایی که انسان برای رنج دادن خود پیدا کرده

“عشق از همه بدتر است”

دل نوشته

del neveshteh

چمدان دستِ تو و ترس به چشمان من است

این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است

دل نوشته

del neveshteh

مهربانی را اگر قسمت کنیم

من یقین دارم به ما هم می رسد

آدمی گر ایستد بر بام عشق

دست هایش تا خدا هم می رسد

دل نوشته

del neveshteh

لاک پشتانه به دنبال تو می آیم و آه

چه امیدی که پی باد به راه افتادن؟

عشق ابریست که یک سایه ی آبی دارد

سایه اش کاش به دل گاه به گاه افتادن

دل نوشته

del neveshteh

شبهای بی من بودنت بخیر

همه ی من …

دل نوشته

del neveshteh

تمام دوستت دارم ها را دمِ گوشم زمزمه کرد

حالا من مدرک از کجا بیاورم ؟

دل نوشته

del neveshteh

ای کم شده وفای تو این نیز بگذرد

همچنین بخوانید:  مجموعه دل نوشته های زیبا

و افزون شده جفای تو این نیز بگذرد

زین بیش نیک بود به من بنده رای تو

گر بد شدست رای تو این نیز بگذرد

دل نوشته

del neveshteh

وقتی نباشی از زمان از عید بیزارم

آری ! بدونِ تو…؛ گرفتارم… گرفتارم

بانو از این که زنده ام شرمنده ام وقتی

در مصرعی نامِ تو را حتی نمی آرم…

دل نوشته

del neveshteh

تو اگر میدانستی

تو اگر می فهمیدی

که چه دردی دارد

که چه زجری دارد

خنجر از دست عزیزان خوردن

از من آهسته نمی پرسیدی : آه ای مرد چرا تنهایی….

دل نوشته

del neveshteh

بهارِ چشمهای ترم

دلتنگی هایم را با کدام قایق خیال روانه ی دل دریائیت کنم

تا بدانی چه قدر دلتنگم

دلنوشته ، دل نوشته ها و جملات زیبا