دل نوشته زیبا و بلند مناجات با خدا
دل نوشته زیبا و بلند مناجات با خدا

دل نوشته مناجات با خدا خدایا نجاتم ده در این سراب در این جای بی آب خدایا پناهم ده در این وادی تنهایی خدایا بگذر از گناهم تو بخشنده ای لطفت را شامل حال من بنما ای خدای من ای پروردگارا معبود من امید من یاری ام کن جانان من مرا به جاده ی خداوندی […]

دل نوشته مناجات با خدا

دل نوشته , دلنوشته ها , دل نوشته زیبا و بلند مناجات با خدا

خدایا نجاتم ده در این سراب

در این جای بی آب

خدایا پناهم ده در این وادی تنهایی

خدایا بگذر از گناهم تو بخشنده ای

لطفت را شامل حال من بنما

ای خدای من ای پروردگارا

معبود من امید من

یاری ام کن جانان من

مرا به جاده ی خداوندی رسان

ای خداوند صبر دهندگان

خداوندا

با نام و یاد تو آغاز می کنم

هر بار

مثل این بار

نوشته شده توسط فیدبک

دل نوشته زیبا و بلند مناجات با خدا