دلنوشته ساحل آرام و بلند ساحل آرام بلند همچنان می خواند بهر این عشق عظیم همچنان می راند نفس باد بهار بر رخ ساحل سنگ همچنان می رقصد این دقایق مستند رهگذر بی تاب با نگاهی سرگردان در پی قامت یار همچنان می گردد موج خسته ز ره همچنان می كوبد بر سر صخره سرد […]

دلنوشته ساحل آرام و بلند

دلنوشته ساحل آرام و بلند

دلنوشته ساحل آرام و بلند

ساحل آرام بلند

همچنان می خواند

بهر این عشق عظیم

همچنان می راند

نفس باد بهار

بر رخ ساحل سنگ

همچنان می رقصد

این دقایق مستند

رهگذر بی تاب

با نگاهی سرگردان

در پی قامت یار

همچنان می گردد

موج خسته ز ره

همچنان می كوبد

بر سر صخره سرد

این هوا ناب است

یار گمشده ام اكنون

در سفری ناز است

حافظ از بر كردم

بس كه زدم تقدیر

می گشایم فال

تا جوابی بینم

بهر این پرسش

كه چرا رفت و چرا ماندم؟

صفحه ها همچون موج

می رود از یادم

همچنان بی تابم

همچنان مجنون

همچنان می گردم

در قفس ساحل آرام بلند

اثری فاخر از ز . ب ( نیلا )

دلنوشته ساحل آرام و بلند,دلنوشته های دلنشین,دلنوشته ها,دلنوشته های زیبا,دلنوشته های من,دلنوشته های تنهایی,دلنوشته های غمگین,دلنوشته های دلتنگی,دلنوشته های عاشقانه,دلنوشته های کوتاه