تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال تا حالا دقت کردین جدیدا ملت برای عکس گرفتن ژست طبیعی بودن می گیرن تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال تا حالا دقت کردین دقیقا وقتی شما میرید دسشویی تیمی که می خواین گل می زنه ؟ تا حالا دقت کردین جدید و […]

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تا حالا دقت کردین جدیدا ملت

برای عکس گرفتن ژست طبیعی بودن می گیرن

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تا حالا دقت کردین دقیقا وقتی شما میرید دسشویی

تیمی که می خواین گل می زنه ؟

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تا حالا دقت کردین

چه قد واسه خودمون برنامه میذاریم ولی عمل نمیکنیم

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تا حالا دقت کردین هر چیزی که براتون اهمیتش بیشتر میشه

رسیدن بهشم سخت تر میشه

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تا حالا دقت کردین بعضی کارارو مثل رژیم گرفتنو

هی میگی حالا از فردا شروع میکنم هم همینو به بقیه می گین هم به خودتون

خلاصه همینو یک هفته میگین تا روز اخر به خودت میگی اه همش میخوای خودتو بکشی

ولی اخرش اصلا کلا نمیگیری!

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تا حالا دقت کردین وقتی دلتون میگیره هیچ کی نیس واس دلداری

ولی وقتی اصن احتیاجی نیس.همه دورو ورتونن

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تا حالا دقت کردین تو انجمن هوادارای پرسپولیس استقلالیا بیشترن

و تو انجمن هوادارای استقلال پرسپولیسیا

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تا حالا دقت کردین هرکی بیشتر محبت کنه

کمترمحبت میبینه

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تا حالا دقت کردید جه قد سخته اشکتون رو از دیگران قایم کنید

و وانمود کنید هیچی نشده

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال

تاحالا دقت کردین خوابتون برده

با هزار زور بعد یکی میا د۱ ساعت بعدش بیدارت می کنه واسه یه کار الکی!

تا حالا دقت کردین جدید و شاد و باحال