تا حالا دقت کردین سری ۱۵
تا حالا دقت کردین سری ۱۵

تا حالا دقت کردین آذر تا حالا دقت کردین تا یه بویی میاد دهنمونو می بندیم می ترسیم بوئه بره تو دهنمون؟ تا حالا دقت کردین آذر تـا حالا دقـت کردین هر درد و مرضـی که داریم مامان بابا ها میگـن واسه زیادی پـشت ِ پی سی نشـستنه ؟ تا حالا دقت کردین آذر تا […]

تا حالا دقت کردین آذر

تا حالا دقت کردین های خنده دار و باحال

تا حالا دقت کردین تا یه بویی میاد

دهنمونو می بندیم می ترسیم بوئه بره تو دهنمون؟

تا حالا دقت کردین آذر

تـا حالا دقـت کردین هر درد و مرضـی که داریم

مامان بابا ها میگـن واسه زیادی پـشت ِ پی سی نشـستنه ؟

تا حالا دقت کردین آذر

تا حالا دقت کردین وقتی پیش یکی هستین

که لهجه داره ناخوداگاه مثل اون حرف می زنین؟

تا حالا دقت کردین آذر

تا حالا دقت کردین وقتی تو یه جمع

یکی صدا میزنه الاغ همه بر می گردن طرف صدا؟

تا حالا دقت کردین آذر

تا حالا دقت کردین یه صحنه ای داره اتفاق میوفته

و فک می کنید یه بار اینو دیدید؟

میگن تحقیقاتی در موردش شده

تا حالا دقت کردین آذر

تا حالا دقت کردین وقتی عجله دارین

تو ماشین نشستین میخورین به چراغ قرمز

بعد یه هو رو ثانیه۵ گیر می کنه؟

تا حالا دقت کردین آذر

تا حالا دقت کردین همش میگم تابستون این کارو میکنیم

اون کارو میکنیم آخرش تابستون تموم میشه

و میبینیم هیچ کاری نکردیم؟

تا حالا دقت کردین آذر

تا حالا دقت کردین چرا از کسی که

فکرشو هم نمی کنید یک هو خوشتون میاد؟

تا حالا دقت کردین آذر

تا حالا دقت کردین هر وقت کلی واسه مسافرت

تصمیم می گیرین تهش به شمال ختم میشه؟

تا حالا دقت کردین آذر

تا حالا دقت کردین

هر وقت خوابتون میاد نمیتونید بخوابید

تا حالا دقت کردین آذر

تا حالا دقت کردین وقتی پولتون رو باد میبره میندازه زمین

میرین ورش دارین تا نزدیکش میشین باز باد میبرش

و این رویه چندین بار تکرار میشه؟!

تا حالا دقت کردین آذر

تاحالا دقت کردین وقتی همه خوابن و میخوای یواشکی بری بیرون

سر و صداهایی ایجاد میشه که توی عمرت ایجاد نکردی؟

تا حالا دقت کردین آذر