آیا میدانستید جدید و جالب عجیب باحال خنده دار جدید ایا میدانید بقایای کشتی نوح را در کوه های آرارات ترکیه (جودی) کشف شده است آیا میدانستید جدید و جالب عجیب باحال خنده دار جدید ایا میدانید کشتی نوح به طول يک زمين فوتبال و به وزن 32,000 تن است آیا میدانستید جدید و جالب […]

آیا میدانستید جدید و جالب

آیا میدانستید جدید و جالب

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید بقایای کشتی نوح را

در کوه های آرارات ترکیه (جودی) کشف شده است

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید کشتی نوح به طول يک زمين فوتبال

و به وزن 32,000 تن است

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید يك بار پلك بزنيد

عقرب همين زمان را نياز دارد تا دشمنش را نيش بزند

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید شكم عنكبوت ابي انقدر كوچك است

كه روده هايش درون پاهايش قرار دارد

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید مرگ بارترين جانور پشه است

که بيمارهاي مثل مالاريا را منتقل و سبب مرگ ميشود

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید سگ ماهي درياچه

بيش از 150 سال عمر ميكند

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید يك حلزون معمولي

10 هزار دندان دارد كه همه انها روي زبانش است

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید قلب همه ي پستانداران

در طول عمرشان حدود 11.2 ميليارد بار ميزند

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید ماهي اصلا پلك ندارد

و نميتوان مژه بزند يا هنگام خواب چشمهايش را ببندد

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید زنبورها براي جمع كردن 1 كيلو عسل

بايد شهد 10 ميليون گل را جمع كند

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید قدیمیترین شرابی را که پیدا کرده اند

قدمتش از 3000 سال بیشتر است

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید انسان بطور متوسط 6 ماه

از عمرش را در توالت به سر می برد

همچنین بخوانید:  آیا می دانستید که

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید ابو على سینا

در بین سال هاى 980 تا 1037 میلادى مى زیسته

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید یک انسان در طول عمرش

بطور متوسط 1300 لیتر عرق میکند

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید

ایا میدانید عمر خیام در سال 1048 م در نیشاپور بدنیا آمد

و در سال 1131 میلادى در همانجا مرد

آیا میدانستید جدید و جالب

عجیب باحال خنده دار جدید