سری جدید دلنوشته و شعرهای زیبا و ناب
سری جدید دلنوشته و شعرهای زیبا و ناب

سری جدید دلنوشته و شعرهای زیبا و ناب دلنوشته و شعرهای زیبا به رسم آن روزهای مدرسه سلام خوبی ؟ اسمت چیه؟ دلنوشته و شعرهای زیبا تمام شد تا کی می مانی در بندش تا کی در جادوی چشمانش اسیر عمری در انتظار تا ببینیش باز حال دیدی دست در دست دگری دارد دلنوشته و […]

سری جدید دلنوشته و شعرهای زیبا و ناب

سری جدید دلنوشته و شعرهای زیبا و ناب

دلنوشته و شعرهای زیبا

به رسم آن روزهای مدرسه

سلام

خوبی ؟

اسمت چیه؟

دلنوشته و شعرهای زیبا

تمام شد

تا کی می مانی در بندش

تا کی در جادوی چشمانش اسیر

عمری در انتظار تا ببینیش باز

حال دیدی

دست در دست دگری دارد

دلنوشته و شعرهای زیبا

احساسم را تسخیر نگاهت کرده ای

واژه واژه شعرهایم شده ای

امروز به افتخار تو

از تو

از احساس عاشقانه با تو بودن می نویسم

تا شاید بخوانی و لبخند بزنی

و باز بگویی تو هنوز دیوانه ای

و من عاشق همین دیوانگی هایت شده ام

دلنوشته و شعرهای زیبا

آرزوهایم کم نیست

حیف گذر زمان بی وقفه است

دلنوشته و شعرهای زیبا

“ظاهری آرام دارد باطن طوفانیم”

حالم حال درختی ست که

زیبا به نظر می رسد ، اما !

در حجم نبودن کسی خشکیده !

دلنوشته و شعرهای زیبا

دلتنگم

برای کسی که

آفتاب صداقت را

به میهمانی گل های باغ ،

به میهمانی لاله ها می آورد…

دلنوشته و شعرهای زیبا

کسی از پشت خنجر میزند با دست های تو

نمیدانم ترا نشناختم…یا دشمنانم را !

ولی بزن

از این شکسته تر هم می توانم باشم…

انتخاب من خنجر توست تا مِهر کسی جز تو

دلنوشته و شعرهای زیبا

کاش بیایی

با دستانت به رسم کودکی چشمانم را بگیری

در گوشم بخوانی

من آمدم

دیدگانت را باز کن…

دلنوشته و شعرهای زیبا

سعدی اگر عاشقی ، میل وصالت چراست

هر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست

دلنوشته و شعرهای زیبا

به دست آور دل من را چه کارت با دلِ مردم!

تو واجب را به جا آور رها کن مستحب‌ها را

سری جدید دلنوشته و شعرهای زیبا و ناب