آیا می دانید جالب و حیرت آور آیا می دانستید که گرانترین درخت کریسمس جهان در توکیو به 10 میلیون دلار به فروش گذاشته شده بود آیا می دانید جالب و حیرت آور آیا می دانستید که 2 میلیارد نفر در جهان خواندن و نوشتن بلد نیستند که جمعیت دنیا 6 میلیارد است آیا می دانید […]

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که گرانترین درخت کریسمس جهان در توکیو به 10 میلیون دلار به فروش گذاشته شده بود

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که 2 میلیارد نفر در جهان خواندن و نوشتن بلد نیستند که جمعیت دنیا 6 میلیارد است

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که بینانگذار سلسله صفویه شاه اسماعیل و آخرین پادشاه این سلسله شاه عباس سوم بود

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که جرم زمین 81 برابر ماه است

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که به کمک رادار می توان سرعت اجسام متحرک را مشخص نمود

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که لقب کشور آرژانتین ، کشور نقره است

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که گلابی مفرح بخش قلب و کبد هست

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که سلسله صفویه بین سال هاى 878 تا 1101 هجرى شمشی حاکم ایران بودند

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که لقب کشور کوبا ، کاسه شکر است

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که نام قدیمی ویتنام ، آنام بود

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که اولين مردماني كه ذوب فلزات را در شهر سيلك در اطراف كاشان آغاز كردند ايرانيان بودند

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که اولين مردماني كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پيش در جنوب ايران ايرانيان بودند

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که اولين مردماني كه شيشه را كشف كردند و از آن براي منازل استفاده كردند ايرانیان بودند

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که اولين مردماني كه به فرمان يكي از پادشاهان زن ايراني كشتي را ساختند ايرانيان بودند

همچنین بخوانید:  آیا میدانستید جدید و جالب

آیا می دانید جالب و حیرت آور

آیا می دانستید که اولين مردماني كه اگو يا فاضلاب را جهت تخليه آب به بيرون از شهر اختراع كرد ايرانيان بودند

آیا می دانید جالب و حیرت آور