دکتر حسابی یا گودل در کنار پروفسور انیشتین + عکس ها
دکتر حسابی یا گودل در کنار پروفسور انیشتین + عکس ها

گودل در کنار پروفسور انیشتین + عکس ها این پست در گذشته با نام ” عکس های دکتر حسابی در کنار پروفسور انیشتین “ از سایت ما منتشر گردیده است که با گزارش یکی از بازدیدکنندگان فهیم متوجه شدیم این تصاویر متعلق به دکتر حسابی نمی باشند بلکه تصاویر متعلق به گودل ریاضیدان معروف آلمانی […]

گودل در کنار پروفسور انیشتین + عکس ها

عکس دکتر محمود حسابی و انیشتین , گودل و انیشتین , شایعه عکس دکتر حسابی و انیشتین

این پست در گذشته با نام ” عکس های دکتر حسابی در کنار پروفسور انیشتین

از سایت ما منتشر گردیده است

که با گزارش یکی از بازدیدکنندگان فهیم متوجه شدیم این تصاویر متعلق به

دکتر حسابی نمی باشند بلکه تصاویر متعلق به گودل ریاضیدان معروف آلمانی است

از بازدیدکنندگان گرامی به خاطر این اشتباه پوزش می طلبیم

عکس دکتر محمود حسابی و انیشتین , گودل و انیشتین , شایعه عکس دکتر حسابی و انیشتین

دکتر حسابی یا گودل در کنار پروفسور انیشتین + عکس ها