اس ام اس عاشقانه انگلیسی اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی همراه با ترجمه فارسی English Romantic Sms Can I say I love you today If not , can I ask you again tomorrow And the day after tomorrow ? And the day after that ? Because I’ll be loving you every single […]

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی همراه با ترجمه فارسی
English Romantic Sms

Can I say I love you today

If not , can I ask you again tomorrow

And the day after tomorrow ?

And the day after that ?

Because I’ll be loving you every single day of my life

می تونم  امروز بهت بگم دوستت دارم ؟

اگه نه میتونم فردا بهت بگم یا پس فردا ؟ یا روزهای بعد ؟

واسه این که من هر روز از زندگیم تو رو دوست دار

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی همراه با ترجمه فارسی

When you are happy you want

to reach the person you love most

But when you are sad you want to reach

the person who loves you most !

وقتی خوشحالی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …

اما وقتی ناراحتی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسِت داره

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی همراه با ترجمه فارسی

There are 2 things in life that are very painful :

one is when your love loves you and doesn’t tell you AND

second when your love doesn’t love you and tells you …

دوتا چیز خیلی درد داره :

وقتی عشقت دوسِت داره و بهت نمیگه و وقتی دوسِت نداره و بهت میگه …

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی همراه با ترجمه فارسی

I have a heart and that is true

But now it has gone from me to you

So care for it just like I do

Cause I have no heart and you have two

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی همراه با ترجمه فارسی

This is a moon which learns from you

همچنین بخوانید:  مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

That is a sun which respects you

There are stars which shine for you

And here , It’s me who live for you

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی همراه با ترجمه فارسی

I may not have the widest arm to hug you when you have problems

I may not have the best shoulder for you to cry on when you need

But I have the biggest heart to keep you forever in it …

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی همراه با ترجمه فارسی

Conquer the devils with a little thing called love !!!

بر پلیدیها غلبه کن با چیز کوچکی به نام عشق !

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی همراه با ترجمه فارسی

Don’t go for looks , they can deceive you …

Don’t go for wealth , even that fades away …

Go for someone who makes you smile …

Because only a smile makes a dark day seem bright !!!

دنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن

دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی ناپدید میشه

دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی

چون فقط یه لبخنده که میتونه باعث بشه یه روز خیلی تاریک ، کاملا روشن به نظر بیاد !

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی همراه با ترجمه فارسی

Most wonderful pairs in the world are :

HEART & BEAT

NIGHT & MOON

BIRDS & SONGS

ROSES & LOVE

You & Your SMILE , So keep smiling always …

چند تا جفت استثنایی تو دنیا وجود داره:

قلب و طپش اون

شب و ماه در اون

پرندگان و آوازشون

گل رز و نشانه عشق

تو و خنده هات

پس همیشه بخند

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی همراه با ترجمه فارسی