سیب عجیب و غریب + عکس ها
سیب عجیب و غریب + عکس ها
عکس های جالب از یک سیب حیرت انگیز با دو رنگ زرد و قرمز را در نمکستان ببینید.

سیب عجیب و غریب + عکس ها

سیب عجیب و غریب + عکس ها

عکس های جالب از یک سیب حیرت انگیز با دو رنگ زرد و قرمز

این سیب جالب و حیرت انگیز در کشور تاسمانیا پرورش یافته است

این سیب جالب و حیرت انگیز در کشور تاسمانیا پرورش یافته است.

ظاهرا این گونه از سیب از طریق پیوند دو گونه متداول سیب در این کشور رشد یافته است

سیب عجیب و غریب + عکس ها