این ماهی به دلیل سبک شکار کردنش به ماهی آب پاش معروف شده است این ماهی با پرتاب آب تا حداکثر سه متز طعمه خود را داخل آب می اندازد جالب است بدانید این ماهی در 80 درصد مواقع به هدف شلیک می کند ماهی آب پاش + عکس

این ماهی به دلیل سبک شکار کردنش به ماهی آب پاش معروف شده است

ماهی آب پاش + عکس

ماهی آب پاش + عکس

این ماهی با پرتاب آب تا حداکثر سه متز طعمه خود را داخل آب می اندازد

ماهی آب پاش + عکس

ماهی آب پاش + عکس

جالب است بدانید این ماهی در 80 درصد مواقع به هدف شلیک می کند

ماهی آب پاش + عکس