اگر تا به حال پرواز ماهی ها را ندیده اید، این ویدئو را از دست ندهید
اگر تا به حال پرواز ماهی ها را ندیده اید، این ویدئو را از دست ندهید

اگر تا به حال پرواز ماهی ها را ندیده اید، این ویدئو را از دست ندهید نمکستان» ماهی های پرنده! شاید این اصطلاح برای تان غیر قابل باور و جالب باشد. آیا ماهی ها هم می توانند پرواز کنند؟ گونه ای از ماهی ها به نام ماهی پرنده وجود دارد که می توانند با جهش […]

اگر تا به حال پرواز ماهی ها را ندیده اید، این ویدئو را از دست ندهید

ماهی های پرنده

نمکستان» ماهی های پرنده! شاید این اصطلاح برای تان غیر قابل باور و جالب باشد. آیا ماهی ها هم می توانند پرواز کنند؟ گونه ای از ماهی ها به نام ماهی پرنده وجود دارد که می توانند با جهش سریع خود را از آب بیرون بکشند و مسافت قابل توجهی را روی سطح آب پرواز کنند. آنها با این کار می توانند خود را از دست شکارچیان آبی در امان نگه دارند ولی خطر شکار توسط پرندگان ماهی خوار همچنان بالای سر آنها وجود دارد. در ویدئوی زیر، پرواز ماهی ها و تعقیب و گریز آنها را مشاهده می فرمایید.