دوستی دختر هندی با خطرناک ترین مارهای دنیا + عکس ها
دوستی دختر هندی با خطرناک ترین مارهای دنیا + عکس ها

دوستی دختر هندی با خطرناک ترین مارهای دنیا + عکس ها هند همواره به سرزمین مارها معروف بوده اما باور کردن اینكه یک دختر بچه 8 ساله دوستان خود را تنها از میان مارهای كبری انتخاب می كند، سخت است. این دختر هندی برخلاف كودكان دیگر دوستی به جز مارها ندارد و تمام روز خود […]

دوستی دختر هندی با خطرناک ترین مارهای دنیا + عکس ها

دوستی مار و انسان , دوستی مار کبری و دختر هندی , مارهای خطرناک و زهر دار

هند همواره به سرزمین مارها معروف بوده اما باور کردن اینكه یک دختر بچه 8 ساله دوستان خود را تنها از میان مارهای كبری انتخاب می كند، سخت است.

دوستی مار و انسان , دوستی مار کبری و دختر هندی , مارهای خطرناک و زهر دار

این دختر هندی برخلاف كودكان دیگر دوستی به جز مارها ندارد و تمام روز خود را با آن ها می گذراند. كاجول به همراه خانواده خود و 6 مار كه بهترین دوستانش هستند در ایالت اوتارپرادش هند زندگی میكنند.

دوستی مار و انسان , دوستی مار کبری و دختر هندی , مارهای خطرناک و زهر دار

این دختر كه در خانواده مارگیرها بزرگ شده است، دوست دارد همانند پدرش شغل او را ادامه دهد و هیچ گاه از حضور این حیوانات در اطرافش احساس بدی ندارد. كاجول میگوید : چندین بار اتفاق افتاده كه دچار مارگزیدگی شوم اما تخصص پدرم در درمان های گیاهی باعث می شود در فاصله كوتاهی بهبود پیدا كنم. مادر این دختر بچه از بازی كاجول با مارها بسیار نگران و امیدوار است او این عادت را ترك كند.

دوستی دختر هندی با خطرناک ترین مارهای دنیا + عکس ها