سری جدید ترول های خفن و خنده دار روز
سری جدید ترول های خفن و خنده دار روز

سری جدید ترول های خفن و خنده دار روز ترول خنده دار و چندش آور خوردن بندهای لباس این حالت مخصوصا توی سویشرت رخ میده چه طعمی هم داره طعم چرک و کثیفی … !!! ترول های جدید و خنده دار روز مادرهای خالی بند و سرکار گذار برای بیدار شدن صبح زود ترول های […]

سری جدید ترول های خفن و خنده دار روز

سری جدید ترول های خفن و خنده دار روز

ترول خنده دار و چندش آور خوردن بندهای لباس

این حالت مخصوصا توی سویشرت رخ میده چه طعمی هم داره طعم چرک و کثیفی … !!!

ترول های جدید و خنده دار روز مادرهای خالی بند و سرکار گذار برای بیدار شدن صبح زود

سری جدید ترول های خفن و خنده دار روز

ترول های جدید و خنده دار روز بی پولی و خالی بندی های جالب

سری جدید ترول های خفن و خنده دار روز

ترول خنده دار و جدید ضد خانم ها  ضد زن ها ضد دختر ها

همیشه عکس همسرت رو تو کیف پولت بزار تا هر وقت مشکل بزرگی برات پیش اومد …

به عکسش نگاه کنی و ببینی که مشکل بزرگتری هم داری … !!!

سری جدید ترول های خفن و خنده دار روز

ترول خنده دار خروس اکبر آقا

اکبر آقا یه خروس خوشگل خریده برم یکم اذیتش کنم

من : سلام با این الاغ کجا داری میری ؟؟؟

اکبر آقا : احمق جون این خروسه نه الاغ !!!

من : کی با تو بود من دارم از خروسه می پرسم !!!

سری جدید ترول های خفن و خنده دار روز

ترول خنده دار پسر بچه ی تخس

بابا : پسرم داری چی میکشی ؟؟؟

من : بابایی دارم یه گاو میکشم که علف خورده

بابا : خوب ! بده ببینم نقاشیت رو …

من : بیا بابایی !

بابا : بابایی اینکه خالیه علفش کو !!!

من : گاوه خورده دیگه !!!

بابا : پس گاو کو …

من : اونم علفشو خورد و رفت …

سری جدید ترول های خفن و خنده دار روز

سری جدید ترول های خفن و خنده دار روز