اس ام اس و جوک سرکاری جالب و خنده دار
اس ام اس و جوک سرکاری جالب و خنده دار

اس ام اس و جوک سرکاری جالب و خنده دار «« اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار »» د خو لامصب من عاشقت شدم بفهم انقد عذابم نده . . . جمله بالا رو حفظ کن فردا اومدم بهم با اشک و اه بگو «« اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار »» میدونید […]

اس ام اس و جوک سرکاری جالب و خنده دار

اس ام اس و جوک سرکاری جالب و خنده دار , جوک سرکاری

«« اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار »»

د خو لامصب من عاشقت شدم بفهم انقد عذابم نده

.

.

.

جمله بالا رو حفظ کن فردا اومدم بهم با اشک و اه بگو

«« اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار »»

میدونید الاغ چرا کلوچه نمی خوره ؟

.

.

.

چون انگشت نداره که لایه دندوناشو تمیز کنه

«« اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار »»

ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ

.

.

.

ﺣﺎﻻ ﺧﻮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺎﻻﺗﻢ ﮐﻪ دارﻩ ﻫﺪر ﻣﯿﺮﻩ

«« اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار »»

از تمام بقالی های شهر ، بی زارم

.

.

.

چون به تک تکشون بدهکارم

«« اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار »»

اسمتو با ناخن روی سنگ حک میکنم

.

.

.

بعد اون سنگو میکوبم تو سرت تا بفهمی عشق چه دردی داره

«« اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار »»

به دوستم میگم دانشگاه دوست داری کجا قبول شی؟

.

.

.

میگه : یا امیرشریف ، یا صنعتی کبیر

«« اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار »»

بارون که هیچ

.

.

.

زیر فشار مستقیم شیلنگ آتش نشانی هم عمرا دیگه یادت نمیوفتم

«« اس ام اس سرکاری جالب و خنده دار »»

قدیما داماد سر خونه شدن ننگ بود

.

.

.

الان پرتاب سه امتیازی محسوب میشه

اس ام اس و جوک سرکاری جالب و خنده دار