داستان طنز و خنده دار همه چیز عوض شده!
داستان طنز و خنده دار همه چیز عوض شده!

داستان طنز و خنده دار همه چیز عوض شده! نمکستان» در این پست داستان طنز و خنده داری به اسم “همه چیز عوض شده” را برای شما آماده کرده ایم که امیدواریم آن را بخوانید و کمی بخندید! با این که مشکلات اقتصادی فراوان است و شاید خنده کردن کمی دشوار باشد. ولی خوب شما […]

داستان طنز و خنده دار همه چیز عوض شده!

داستان طنز و خنده دار

نمکستان» در این پست داستان طنز و خنده داری به اسم “همه چیز عوض شده” را برای شما آماده کرده ایم که امیدواریم آن را بخوانید و کمی بخندید! با این که مشکلات اقتصادی فراوان است و شاید خنده کردن کمی دشوار باشد. ولی خوب شما بخندید!

شخصی مردی را در خیابان دید و با عجله جلو دویده گفت: آه، آقا حال شما چطور است؟ مدتی است شما را زیارت نکرده بودم، اما چرا موی سر شما قرمز شده، آه آه، چرا اینقدر لاغر شده‌اید؟ مگر چه اتفاقی برای شما افتاده آقای پرویز خان؟

آن مرد گفت، آقا اشتباه می‌کنید زیرا اسم من پرویز نیست.

اولی گفت: ای وای، چیز غریبی است همه چیز شما عوض شده حتی اسمتان؟ پس اسم جدیدتان چیست؟ آن مرد گفت اسم من هیچوقت پرویز نبوده، شما عوضی گرفته‌اید آقای عزیز.

شخص اولی گفت پس اسم من هم عزیز نیست شما هم عوضی گرفته‌اید!

داستان طنز و خنده دار همه چیز عوض شده!