داستان ضرب المثل کله اش بوی قورمه سبزی می دهد
داستان ضرب المثل کله اش بوی قورمه سبزی می دهد

داستان ضرب المثل کله اش بوی قورمه سبزی می دهد | داستان ضرب المثل امروزه در دوره ی تمدّن و پیشرفت برای از میان بردن مخالفان روش های بی رحمانه و وحشیانه ای وجود دارد؛ فکرش را بکنید که در گذشته چگونه می توانسته باشد؟ یکی از شیوه ها در دوره ی صفویه برای کشتن مخالفان […]

داستان ضرب المثل کله اش بوی قورمه سبزی می دهد | داستان ضرب المثل

داستان ضرب المثل کله اش بوی قورمه سبزی می دهد | داستان ضرب المثل

امروزه در دوره ی تمدّن و پیشرفت برای از میان بردن مخالفان روش های بی رحمانه و وحشیانه ای وجود دارد؛

فکرش را بکنید که در گذشته چگونه می توانسته باشد؟

یکی از شیوه ها در دوره ی صفویه برای کشتن مخالفان این بود که از کله ی مخالفان قورمه سبزی درست می کردند .

چه کار زشت و بی انصافانه ای ؟

داستان ضرب المثل کله اش بوی قورمه سبزی می دهد | داستان ضرب المثل

البته در بسیاری از دوره ها و حتی امروزه نیز از این بدتر است .

این زبانزد ( ضرب المثل) از همین داستان ریشه می گیرد .

درباره ی  کسی که دنبال دردسر خطرناکی بوده که می توانسته منجر به مرگ او شود این زبان زد را به کار می بردند .

در صفحه ۴۹۵ از کتاب تاریخ ایران

نوشته پیگولوسکایا و چهار تاریخ نویس دیگر چاپ انتشارات پیام این چنین می خوانیم :

شاه اسماعیل دوم صفوی کوشید

تا برای استواری پایه قدرت خویش اعدام های دسته جمعی به راه اندازد

از جمله شش برادر خود را که در قزوین ساکن بودند اعدام کرد

و احکامی برای قتل دیگر کسان خود که در ایلـات زندگی می کردند صادر نمود… و در صفحه ۵13 می خوانیم :

شاه عباس قیام مردم را با بی رحمی فوق العاده خاموش می کرد.

مثلن در گیلـان تمام افراد قبیله ی جیک را بلـا استثنا معدوم ساختند

و ایل کُرد مُکری و ایل قزلباش تکه لو به همین سرنوشت دچار شدند .

داستان ضرب المثل کله اش بوی قورمه سبزی می دهد