عکس های هیجان انگیز شکار گربه ماهی غول پیکر با طول 3 متر
عکس های هیجان انگیز شکار گربه ماهی غول پیکر با طول 3 متر

عکس های هیجان انگیز شکار گربه ماهی غول پیکر با طول 3 متر این گربه ماهی توسط یک ماهیگر حرفه ای از ایتالیا صید شده است که برای صید این ماهی عظیم الجثه 40 دقیقه زمان گذاشته است. این ماهی از بزرگترین گربه ماهی های صید شده گزارش شده است و طولی برابر با 3 […]

عکس های هیجان انگیز شکار گربه ماهی غول پیکر با طول 3 متر

شکار گربه ماهی غول پیکر , عکس های صید گربه ماهی بزرگ , گرفتن ماهی عظیم الجثه

این گربه ماهی توسط یک ماهیگر حرفه ای از ایتالیا صید شده است که برای صید این ماهی عظیم الجثه 40 دقیقه زمان گذاشته است.

شکار ماهی غول پیکر , عکس های صید گربه ماهی بزرگ , گرفتن ماهی عظیم الجثه

این ماهی از بزرگترین گربه ماهی های صید شده گزارش شده است و طولی برابر با 3 متر دارد

شکار ماهی غول پیکر , عکس های صید گربه ماهی بزرگ , گرفتن ماهی عظیم الجثه

عکس های خفن ماهی بزرگ و غول پیکر ، شکار گربه ماهی در ایتالیا

شکار ماهی غول پیکر , عکس های صید گربه ماهی بزرگ , گرفتن ماهی عظیم الجثه

عکس های خفن ماهی بزرگ و غول پیکر ، شکار گربه ماهی در ایتالیا

شکار ماهی غول پیکر , عکس های صید گربه ماهی بزرگ , گرفتن ماهی عظیم الجثه

عکس های خفن ماهی بزرگ و غول پیکر ، شکار گربه ماهی در ایتالیا

شکار ماهی غول پیکر , عکس های صید گربه ماهی بزرگ , گرفتن ماهی عظیم الجثه

عکس های هیجان انگیز شکار گربه ماهی غول پیکر با طول 3 متر