سوسک غول پیکر + عکس ها
سوسک غول پیکر + عکس ها

سوسک غول پیکر + عکس ها این سوسک بی آزار بزرگترین سوسک شناخته شده روی کره خاکی می باشد این نوع سوسک می تواند ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر رشد کند جالب است بدانید این سوسک با آرواره هایش می تواند یه مداد را براحتی خرد کند این سوسک به غول یا تیتان هم معروف […]

سوسک غول پیکر + عکس ها

بزرگترین سوسک جهان , غول ترین سوسک دنیا , سوسک گنده

این سوسک بی آزار بزرگترین سوسک شناخته شده روی کره خاکی می باشد

بزرگترین سوسک جهان , غول ترین سوسک دنیا , سوسک گنده

این نوع سوسک می تواند ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر رشد کند جالب است بدانید این سوسک با آرواره هایش می تواند یه مداد را براحتی خرد کند این سوسک به غول یا تیتان هم معروف است

سوسک غول پیکر + عکس ها