رکورد گینس بزرگترین گروه کر آواز خوانی
رکورد گینس بزرگترین گروه کر آواز خوانی

رکورد گینس بزرگترین گروه کر آواز خوانی مراسم ثبت این رکورد در کریسمس در یک ورزشگاه در شهر اکوا نیجریه  ( رکوردهای قاره آفریقا ) برگزار گردید و به عنوان اولین رکوردهای گینس سال 2015 در کتاب گینس ثبت گردید این گروه کر متشکل از 25272 نفر آهنگ های سنتی کریسمس از جمله بابا نوئل […]

رکورد گینس بزرگترین گروه کر آواز خوانی

رکورد گینس بزرگترین گروه کر آواز خوانی , رکورد آواز خواندن , رکورد خوانندگی , رکورد 2015

مراسم ثبت این رکورد در کریسمس در یک ورزشگاه در شهر اکوا نیجریه  ( رکوردهای قاره آفریقا ) برگزار گردید و به عنوان اولین رکوردهای گینس سال 2015 در کتاب گینس ثبت گردید

رکورد گینس بزرگترین گروه کر آواز خوانی , رکورد آواز خواندن , رکورد خوانندگی , رکورد 2015

این گروه کر متشکل از 25272 نفر آهنگ های سنتی کریسمس از جمله بابا نوئل ، درخت کریسمس و … را اجرا کردند و اولین رکورد دسته جمعی گینس در سال 2015 را ثبت نمودند

رکورداران قبلی در بوگوتا کلمبیا با 15674 نفر در دسامبر سال 2013 خود را جزء رکورداران کتاب گینس کردند که با وجود این رکورد جدید نیجریه هایی باید تلاش بیشتری کنند تا بتوانند دوباره به جمع رکوردداران بپیوندند

رکورد گینس بزرگترین گروه کر