رکورد گینس بزرگترین درخت کریسمس انسانی
رکورد گینس بزرگترین درخت کریسمس انسانی

رکورد گینس بزرگترین درخت کریسمس انسانی رکورد جالب ساخت بزرگترین درخت کریسمس از انسان ها که در کشور هندوراس به ثبت رسیده است این درخت جالب از ۲۹۴۵ نفر از افراد داوطلب و کارکنان دولت در پایتخت هندوراس تشکیل شده است رکورد قبلی این درخت با ۱۹۸۲ نفر در سال قبل در کشور آرژانتین ثبت […]

رکورد گینس بزرگترین درخت کریسمس انسانی

رکورد گینس درخت کریسمس

رکورد جالب ساخت بزرگترین درخت کریسمس از انسان ها که در کشور هندوراس به ثبت رسیده است این درخت جالب از ۲۹۴۵ نفر از افراد داوطلب و کارکنان دولت در پایتخت هندوراس تشکیل شده است

رکورد گینس درخت کریسمس

رکورد قبلی این درخت با ۱۹۸۲ نفر در سال قبل در کشور آرژانتین ثبت شده است

رکورد گینس درخت کریسمس

این رکورد در تاریخ در سایت گینس ثبت گردیده است

رکوردهای خفنguinnessworldrecords

رکورد گینس بزرگترین درخت کریسمس انسانی