رکورد گینس بلند کردن وزنه با سر
رکورد گینس بلند کردن وزنه با سر

رکورد گینس بلند کردن ماشین با سر این مرد به خاطر این قبیل کارها بسیار معروف شده بود و بعدها رکوردهای او در کتاب گینس دست نیافتنی شدند . جان ایوانس تا به حال چند بار رکورد نگه داشتن بیشترین وزن را روی سر جا به جا کرده است و جالب اینجاست هیچ رقیبی در […]

رکورد گینس بلند کردن ماشین با سر

رکورد گینس بلند کردن وزنه با سر , بلند کردن وزنه با سر , بلند کردن ماشین با سر

این مرد به خاطر این قبیل کارها بسیار معروف شده بود و بعدها رکوردهای او در کتاب گینس دست نیافتنی شدند .

رکورد گینس بلند کردن وزنه با سر , بلند کردن وزنه با سر , بلند کردن ماشین با سر

جان ایوانس تا به حال چند بار رکورد نگه داشتن بیشترین وزن را روی سر جا به جا کرده است و جالب اینجاست هیچ رقیبی در این کار ندارد .

رکورد گینس بلند کردن وزنه با سر , بلند کردن وزنه با سر , بلند کردن ماشین با سر

در عکس هایی که مشاهده می کنید او یک اتومبیل 160 کیلویی را روی سرش نگه داشته است و توانسته نزدیک به 35 ثانیه این وزن را روی سر و گردنش تحمل کند و رکورد جدیدش را ثبت کند

رکورد گینس بلند کردن وزنه با سر