رکورد گینس تعادل روی 4 انگشت طولانی ترین زمانی که یک فرد تعادل خود را روی 4 انگشتش حفظ کرد این رکورد توسط وانگ ویباو ( Wang Weibao ) از کشور چین بدست آمده است او توانست به مدت 19.23 ثانیه روی 4 انگشت خود بایستد گفتنیست این رکورد در تاریخ 9 نوامبر 2008 در […]

رکورد گینس تعادل روی 4 انگشت

رکورد گینس تعادل روی 4 انگشت

طولانی ترین زمانی که یک فرد تعادل خود را روی 4 انگشتش حفظ کرد

این رکورد توسط وانگ ویباو ( Wang Weibao ) از کشور چین بدست آمده است

رکورد گینس تعادل روی 4 انگشت

او توانست به مدت 19.23 ثانیه روی 4 انگشت خود بایستد

گفتنیست این رکورد در تاریخ 9 نوامبر 2008 در مجموعه رکوردهای جهانی گینس

ویژه در شهر پکن در کتاب جهانی گینس ثبت شد

رکورد گینس تعادل روی 4 انگشت