رکورد گینس کوتاه ترین الاغ جهان
رکورد گینس کوتاه ترین الاغ جهان

رکورد گینس کوتاه ترین الاغ جهان این خر با رکورد کوتاه ترین خر جهان نام خود را در کتاب جهانی گینس ثبت کرده است در ادامه عکس های این الاغ رکورد دار را مشاهده نمایید این الاغ در دوم اکتبر سال 2007 بدنیا امده است و ارتفاع آن 64.2 سانتی متر می باشد این رکورد […]

رکورد گینس کوتاه ترین الاغ جهان

عکس رکورد گینس کوتاه ترین الاغ

این خر با رکورد کوتاه ترین خر جهان نام خود را در کتاب جهانی گینس ثبت کرده است

در ادامه عکس های این الاغ رکورد دار را مشاهده نمایید

عکس رکورد گینس کوتاه ترین الاغ

این الاغ در دوم اکتبر سال 2007 بدنیا امده است و ارتفاع آن 64.2 سانتی متر می باشد

عکس رکورد گینس کوتاه ترین خر

این رکورد جالب در فلوریدای آمریکا انجام شده است و در 26 ژوئیه 2011 در کتاب گینس

ثبت گردیده است

رکورد گینس کوتاه ترین الاغ جهان