عکس دیدنی از رکورد گینس بزرگترین کلت جهان عکس دیدنی از بزرگترین کلت کمری جهان که در کتاب رکوردهای گینس ثبت گردیده است در ادامه تصویر این کلت را مشاهده نمایید برای ساختن این کلت 2500 ساعت زمان صرف شده است این اسلحه به سبک کلت کمری ریمینگتون ساخته شده است جالب است بدانید این […]

عکس دیدنی از رکورد گینس بزرگترین کلت جهان

رکورد گینس بزرگترین کلت جهان

عکس دیدنی از بزرگترین کلت کمری جهان که در کتاب رکوردهای گینس ثبت گردیده است

در ادامه تصویر این کلت را مشاهده نمایید

رکورد گینس بزرگترین کلت جهان

برای ساختن این کلت 2500 ساعت زمان صرف شده است این اسلحه به سبک کلت

کمری ریمینگتون ساخته شده است جالب است بدانید این اسلحه می تواند

گلوله 136 گرمی را 50 متر شلیک کند

رکورد گینس بزرگترین کلت جهان