رکورد جالب و مشکل گینس شنا زیر آبی بیشترین مسافت طی شده با شنا بدون نفس گیری این رکورد گینس مشکل بنام تام سایتاس (‌Tom Sietas ) آلمانی ثبت شده است او توانست 200 متر را یک نفس زیر آب شنا کند و نام خود را جهانی کند این رکورد جالب در پکن چین در […]

رکورد جالب و مشکل گینس شنا زیر آبی

رکورد گینس شنا زیر آبی

بیشترین مسافت طی شده با شنا بدون نفس گیری

این رکورد گینس مشکل بنام تام سایتاس (‌Tom Sietas ) آلمانی ثبت شده است

رکورد گینس شنا زیر آبی

او توانست 200 متر را یک نفس زیر آب شنا کند و نام خود را جهانی کند

این رکورد جالب در پکن چین در جشنواره ویژه رکوردهای جهانی گینس بدست آمده است

گفتنیست این رکورد در تاریخ 6 نوامبر سال 2008 میلادی در کتاب جهانی گینس ثبت گردیده است

رکورد گینس شنا زیر آبی