پرتاب ده تیر با کمان در سریع ترین زمان ممکن در اقدامی عجیب و جالب در مراسم رکوردهای گینس لوئیس مارتین اسپانیایی توانست در مدت زمان 1 دقیقه  و 7 ثانیه 10 تیر را با هم به یک هدف تیر شکل بزند این رکورد در مراسم مجموعه رکوردهای جهانی گینس در مادرید اسپانیا ثبت شد […]

پرتاب ده تیر با کمان در سریع ترین زمان ممکن

رکورد گینس پرتاب ده تیر با کمان

در اقدامی عجیب و جالب در مراسم رکوردهای گینس لوئیس مارتین اسپانیایی توانست

در مدت زمان 1 دقیقه  و 7 ثانیه 10 تیر را با هم به یک هدف تیر شکل بزند

رکورد گینس پرتاب ده تیر با کمان

این رکورد در مراسم مجموعه رکوردهای جهانی گینس در مادرید اسپانیا ثبت شد

گفتنیست این رکورد در تاریخ 4 ژوئن 2006 در کتاب گینس ثبت شده است

رکورد گینس پرتاب ده تیر با کمان