احادیث موضوعی از امامان علیه السلام اس ام اس حدیث sms hadis • امام علی (ع) بزرگوار کسی است که آبرویش را با مالش حفظ کند و فرومایه کسی است که مالش را با آبرویش حفظ کند • اس ام اس حدیث sms hadis • امام صادق (ع) زکات چشم به دیده عبرت نگریستن و […]

احادیث موضوعی از امامان علیه السلام

احادیث موضوعی از امامان علیه السلام

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام علی (ع)

بزرگوار کسی است که آبرویش را با مالش حفظ کند

و فرومایه کسی است که مالش را با آبرویش حفظ کند

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام صادق (ع)

زکات چشم به دیده عبرت نگریستن

و چشم پوشی از شهوات و مانند آن است

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام صادق (ع)

همنشینی با صالحان، انسان را به سوی صلاح رهنمون می‌شود

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام علی (ع)

بهترین چیزی که نوجوانان باید فراگیرند

چیزهایی است که در بزرگسالی خود به آنها نیاز خواهند داشت

اس ام اس حدیث

sms hadis

حضرت فاطمه (س)

خدا اطاعت از ما را رشتۀ سامان ملت

‌‌‌‌‌‌‌و امامت ما را مایۀ ایمنی از تفرقه قرار داده است

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام صادق (ع)

آسمان چهل روز بر حسین (ع) خون گریه کرد

اس ام اس حدیث

sms hadis

رسول خدا (ص)

خوش رویی کینه را از بین می‌برد

اس ام اس حدیث

sms hadis

رسول خدا (ص)

خوشا آنکه زیادی دارایی‌اش را انفاق کند

و زبانش را از زیاده گویی نگه دارد

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام علی (ع)

صبر به سوی سختی های زمانه تیر می افکند

و بی تابی از یاری کنندگان  زمانه است

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام باقر (ع)

خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام حسن مجتبی (ع)

از آن حضرت سؤال شد : زهد چیست ؟ فرمود : رغبت به تقوی و بی رغبتی به دنیا ی

اس ام اس حدیث

sms hadis

رسول خدا (ص)

هرگز خداوند کسی را به خاطر نادانی اش عزیز نگردانده

همچنین بخوانید:  حدیث های زیبا از ائمه اطهار

و کسی را خاطر بردباری اش ذلیل و خوار نکرده است

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام علی (ع)

برای تربیت کردن خود همین بس که از آنچه در دیگران نمی‌پسندی، دوری کنی

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام صادق (ع)

از نشانه‌های ایمان حقیقی آن است

که حق را بر باطل ترجیح دهى

هر چند حق به زیان تو و باطل به سود تو باشد

اس ام اس حدیث

sms hadis

امام علی (ع)

به کسی که تو را امین شمرده خیانت مکن

هر چند او به تو خیانت کرده باشد

و راز او را فاش مساز

اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد

احادیث موضوعی از امامان علیه السلام