اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است | دیوان اشعار حافظ
اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است | دیوان اشعار حافظ

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است | اشعار حافظ |  فال حافظ اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است در آستین مرقع پیاله […]

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است | اشعار حافظفال حافظ

معنی تفسیر فال شعر اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است

به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است

صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد

به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است

در آستین مرقع پیاله پنهان کن

که همچو چشم صراحی زمانه خون‌ریز است

به آب دیده بشوییم خرقه‌ها از می

که موسم ورع و روزگار پرهیز است

مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر

که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است

سپهر برشده پرویزنیست خون افشان

که ریزه‌اش سر کسری و تاج پرویز است

عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ

بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است | اشعار حافظفال حافظ