عکس جالب مهرپویا مهدوی برادر هستی مهدوی
عکس جالب مهرپویا مهدوی برادر هستی مهدوی

عکس جالب مهرپویا مهدوی برادر هستی مهدوی نمکستان : عکس دیده نشده از برادر هستی مهدوی ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید هستی مهدوی با انتشار این تصویر نوشت : ايشون آقا مِهرپويا هَستن…بَردار كوچيك من…همراه با بيوتي خانم…امون از دَست اين پِسر بچه هاي سيزده چهارده ساله ي شِيطون.. آدم نميدونه سَرش […]

عکس جالب مهرپویا مهدوی برادر هستی مهدوی

عکس جالب مهرپویا مهدوی برادر هستی مهدوی

نمکستان : عکس دیده نشده از برادر هستی مهدوی ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید

هستی مهدوی فر , بیوگرافی هستی مهدوی فر , اینستاگرام هستی مهدوی فر , همسر هستی مهدوی فر , عکس هستی مهدوی فر , زندگینامه هستی مهدوی فر , شوهر هستی مهدوی فر , فرزند هستی مهدوی فر

هستی مهدوی با انتشار این تصویر نوشت :

ايشون آقا مِهرپويا هَستن…بَردار كوچيك من…همراه با بيوتي خانم…امون از دَست اين پِسر بچه هاي سيزده چهارده ساله ي شِيطون..

آدم نميدونه سَرش رو كجا بكوبه از دستشون.از اونجايي كه ايشون در حالت عادي دارن از در و ديوار ميرن بالا و مرتب دست گل به آب ميدن،اين مُدل لَم دادنش رو مبل، تعجب برانگيز بود بَرام.

البته مُطمئنم يه گوشه ي ذِهنش داره يه نقشه ي شوم ميكشه و داره فِكر ميكنه كي عمليش كُنه!!

عکس جالب مهرپویا مهدوی برادر هستی مهدوی