سخنان پند دهنده امامان Heed the words of the imams عمل اندک و بادوام که بر پایه ی یقین باشد در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است امام صادق (ع) سخنان پند دهنده امامان Heed the words of the imams ظلم در دنیا همان ظلمت ها و تاریکی های آخرت […]

سخنان پند دهنده امامان

سخنان پند دهنده امامان

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

عمل اندک و بادوام که بر پایه ی یقین باشد

در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است

امام صادق (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

ظلم در دنیا همان ظلمت ها و تاریکی های آخرت است

امام باقر (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است

که شب‏هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد

رسول اکرم (ص)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

من آخرین جانشین پیامبر هستم

و به وسیله من است که خداوند بلا را از خاندان و شیعیانم دور می سازد

امام مهدی (عج)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

به راستی که خداوند بنده ای که بوسیله گناه آزموده شده و آزمایش شده

سپس توبه نموده است را دوست می دارد

و بنده ای که اصلاً به گِرد گناه نگشته از بنده ای که گناه کرده و توبه نموده برتر است

امام صادق (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

هر که نهانی برادر خود را پند دهد او را آراسته و زیور بسته

و هر که در برابر دیگرانش پند دهد زشتش کرده

امام حسن عسکری (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

هر کس که خداوند براى او خیر بخواهد

دوستى شایسته نصیب وى خواهد نمود

رسول اکرم (ص)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

چیزی نیست که چشمانت آن را بنگرد

مگر آن که در آن پند و اندرزی است

امام موسی کاظم (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

کسی که از روی اخلاص (لا اله الا الله) گوید به بهشت داخل شود

همچنین بخوانید:  مجموعه ای از احادیث زیبا و شنیدنی

و اخلاص او این است که گفتن (لا اله الا الله)

او را از ارتکاب آنچه که خداوند بر او حرام نموده باز دارد

امام صادق (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

عوامل رستگاری

اطعام کردن ، آشکارا سلام کردن

نمازشب خواندن در حالی که مردم آرمیده اند

امام صادق (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

بلند مرتبه ‏ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسى است

که در روى زمین بیشتر در خیرخواهى و ارشاد مردم قدم بردارد

پیامبر اکرم (ص)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams

کسی که ظالمی را بر علیه مظلومی یاری کند

پیوسته خداوند از او خشمگین است تا اینکه دست از یاری او بردارد

امام صادق (ع)

سخنان پند دهنده امامان

Heed the words of the imams