قهرمان مهربان و سبزپوش + عکس این ماجرا مربوط به شخصی به نام تاداهیرو بود که یک ژاپنی الاصل می باشد تاداهیر با لباس یکی از معروف ترین قهرمانان کارتونی در جلوی پله های مترو می ایستد و و به زنانی که بار سنگین یا کالسکه بچه دارند کمک می کند جالب اینجاست اوایل او […]

قهرمان مهربان و سبزپوش + عکس

این ماجرا مربوط به شخصی به نام تاداهیرو بود که یک ژاپنی الاصل می باشد

تاداهیر با لباس یکی از معروف ترین قهرمانان کارتونی در جلوی پله های مترو می ایستد و و به زنانی که بار سنگین یا کالسکه بچه دارند کمک می کند

عکس قهرمانان,عکس قهرمان,عکس قهرمانان کارتونی,عکس قهرمانان بدنسازی,عکس قهرمانان ایران,عکس قهرمانان جهان

عکس قهرمانان,عکس قهرمان,عکس قهرمانان کارتونی,عکس قهرمانان,عکس قهرمانان جهان

جالب اینجاست اوایل او را دیوانه یا احمق خطاب می کردند ولی حالا اکثر مردم توکیو فهمیده اند او احمق نیست بلکه انسان است

و اینگونه است که زشتی ها عادت می شوند و خوبی ها عجیب و بیگانه