اس ام اس آغوش آغوش گرم تـــــو مهر باطلی ست بر همه ی سردی های روزگار اس ام اس آغوش در آغـــوشم که می گیری حلقه ی دستانت به دور کمرم حلقه ای ست از جنس نیاز و ناز من این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی می کند اس ام […]

اس ام اس آغوش برای همسر

اس ام اس آغوش برای همسر

اس ام اس آغوش

آغوش گرم تـــــو مهر باطلی ست

بر همه ی سردی های روزگار

اس ام اس آغوش

در آغـــوشم که می گیری حلقه ی دستانت

به دور کمرم حلقه ای ست از جنس نیاز

و ناز من این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی می کند

اس ام اس آغوش

من “کوهی” از دردم

بـــیا مرا در آغــوش بـــگیر

بــگذار تـــمام غم هایم در عــظمت آغوشت “کاه” شـــود… !

اس ام اس آغوش

از عجایب عشق

تنها همان آغوشی آرامت می کند که دلت را به درد می آورد

اس ام اس آغوش

وقتى در آغوشم آرام می گرفت

چشمانش را می بست

نمیدانم از احساسش بود

یا خود را در آغوش دیگرى تصور میکرد!

اس ام اس آغوش

قصه ازآنجاشروع شدکه خیلی عصبانی بود

گفت اگه دوستم داری ثابت کن گفتم چه جوری

تیغ روبرداشت وگفت رگتو بزن

گفتم مرگ وزندگی دست خداست

گفت پس دوستم نداری

تیغو برداشتم و رگمو زدم وقتی داشتم

توآغوش گرمش جون میدادم اروم زیرلب گفت

اگه دوستم داشتی تنهام نمی ذاشتی

اس ام اس آغوش

حسود نیستم

اما گاهی بدجور حسودی میکنم به آن هایی که

شب ها در آغوش خـــیالی یکدیگر به خواب می روند

اس ام اس آغوش

زیــباترین معــاشقه آغوش است

زمانی که عاشق تمام معشوق را در برمی گیرد

اس ام اس آغوش

آغــوشت بوی تلخ که هیچ بوی غرور میدهد !

و چه لذت بخش است که ریه هایم از عطر مردانگی ات پر شود

اس ام اس آغوش

قــفل دستانت را بـــگشا

آنقدر خسیس مــباش !

فقط کمی آغوش میخواهم همین

اس ام اس آغوش

گاهی اوقات آنقدر دلــت گرفته

و آنقدر خــسته ای که مـــحتاج یـــک آغوش میشوی

حتی یک آغوش خیـــالی . . .

اس ام اس آغوش

“بیــا بــغــلم”

به راستی چه سحر و جادویی ست در این دو کلمه ؟

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های عاشقانه و جدید

که شنیدنش در اوج غم ها عجیب آدم را آرام میکند

اس ام اس آغوش

دیگر بالش هم آغـــوش مرا دوست ندارد

این را از گل های پژمرده شده ی روی لباسش فهمیدم

اس ام اس آغوش

دریا که آغوش تــــو باشد

من شــناگری میشوم مبتدی!

مرا رهــا کن

بــگذار غرق شوم در این دریــای پــراحســاس

اس ام اس آغوش