ساخت مجسمه هالک با آهن قراضه + عکس
ساخت مجسمه هالک با آهن قراضه + عکس

ساخت مجسمه هالک با آهن قراضه + عکس یک شرکت هنری به نام Ban Hun Lek در تایلند وجود دارد که با استفاده از آهن های قراضه و پیچ و مهره های فرسوده مجسمه هایی زیبا برای سطح شهر می سازد این شرکت به تازگی مجسمه ای بزرگ و جالب از شخصیت تخیلی هالک ساخته […]

ساخت مجسمه هالک با آهن قراضه + عکس

عکس مجسمه هالک آهنی

یک شرکت هنری به نام Ban Hun Lek در تایلند وجود دارد که با استفاده از آهن های قراضه و پیچ و مهره های فرسوده مجسمه هایی زیبا برای سطح شهر می سازد

عکس مجسمه هالک آهنی

این شرکت به تازگی مجسمه ای بزرگ و جالب از شخصیت تخیلی هالک ساخته و آن را به نمایش گذاشته است

عکس مجسمه هالک آهنی

عکس های خفنتاپ ناپ

ساخت مجسمه هالک با آهن قراضه + عکس