آوای انتظار همراه اول آلبوم دیگه میرم مجید خراطها نام آهنگ : تو غصه نخور نام خواننده : مجید خراطها کد آوای انتظار همراه اول : 32103 آوای انتظار همراه اول بلاتکلیف مجید خراطها نام آهنگ : بلاتکلیف نام خواننده : مجید خراطها کد آوای انتظار همراه اول : 32104 آوای انتظار همراه اول دار و ندار […]

آوای انتظار همراه اول

آوای انتظار همراه اول

آوای انتظار همراه اول آلبوم دیگه میرم مجید خراطها

نام آهنگ : تو غصه نخور

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32103

آوای انتظار همراه اول بلاتکلیف مجید خراطها

نام آهنگ : بلاتکلیف

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32104

آوای انتظار همراه اول دار و ندار مجید خراطها

نام آهنگ : دار و ندار

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32105

آوای انتظار همراه اول دیگه میرم مجید خراطها

نام آهنگ : دیگه میرم

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32106

آوای انتظار همراه اول حلقه مجید خراطها

نام آهنگ : حلقه

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32107

آوای انتظار همراه اول تغییر کردی مجید خراطها

نام آهنگ : تغییر کردی

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32108

آوای انتظار همراه اول نگران مجید خراطها

نام آهنگ : نگران

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32109

آوای انتظار همراه اول بهونه مجید خراطها

نام آهنگ : بهونه

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32110

آوای انتظار همراه اول منو ببخش مجید خراطها

نام آهنگ : منو ببخش

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32111

آوای انتظار همراه اول تو عوض شدی مجید خراطها

نام آهنگ : تو عوض شدی

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32112

آوای انتظار همراه اول مسافر مجید خراطها

نام آهنگ : مسافر

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32113

آوای انتظار همراه اول تو آزادی مجید خراطها

نام آهنگ : تو آزادی

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32114

آوای انتظار همراه اول اشتباه کردم مجید خراطها

نام آهنگ : اشتباه کردم

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32115

آوای انتظار همراه اول خدانگهدار مجید خراطها

نام آهنگ : خدانگهدار

نام خواننده : مجید خراطها

کد آوای انتظار همراه اول : 32116

آوای انتظار همراه اول آلبوم دیگه میرم مجید خراطها