۲۰ رفتار نامطلوب قوم بنی اسرائیل از دیدگاه قرآن کریم
۲۰ رفتار نامطلوب قوم بنی اسرائیل از دیدگاه قرآن کریم

۲۰ رفتار نامطلوب قوم بنی اسرائیل از دیدگاه قرآن کریم نمکستان» واژه «بنی اسرائیل» ‏از دو کلمه «بنی» و «اسرائیل» تشکیل شده است. بنی (بنین) جمع «ابن» است که در لغت به معنای پسر آمده است، و استفاده از واژه «ابن» برای فرزند بدین جهت است که پدرش او را ساخته است. اسرائیل: واژه ‌ای عبری […]

۲۰ رفتار نامطلوب قوم بنی اسرائیل از دیدگاه قرآن کریم

20 رفتار نامطلوب قوم بنی اسرائیل از دیدگاه قرآن کریم

نمکستان» واژه «بنی اسرائیل» ‏از دو کلمه «بنی» و «اسرائیل» تشکیل شده است. بنی (بنین) جمع «ابن» است که در لغت به معنای پسر آمده است، و استفاده از واژه «ابن» برای فرزند بدین جهت است که پدرش او را ساخته است.

اسرائیل: واژه ‌ای عبری است که به صورت «اسرائین» و «اسرال» نیز آمده و لقب حضرت یعقوب بن اسحق (علیهما السلام) است.

در مورد معنای واژه اسرائیل گفته شده؛ «اسرائیل؛ همان یعقوب، فرزند اسحاق، پسر ابراهیم (علیهم ‏السلام) است. او مى گوید: «اسر» به معناى «عبد» و «ئیل» به معناى «الله» است، پس این کلمه مجموعاً معناى ‏‏«عبد الله» مى دهد.‏

نژاد این قوم؛ سامی عبرانی است، و دین آنان «یهودیت» است.

بنی اسرائیل یکی از اقوامی است که دارای پیشینه نسبتاً طولانی و دارای فراز و فرودهای متعددی در طول تاریخ بوده که در قرآن کریم نیز به برخی از فرازهای برجسته و مهم زندگی این قوم به صورت مفصل اشاره شده است.

۲۰ رفتار نامطلوب قوم بنی اسرائیل از دیدگاه قرآن کریم

قرآن کریم برای بنی اسرائیل صفات و ویژگی‌ های متعددی برشمرده که از جمله مهم ترین این صفات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1.  توقع و درخواست بیجا (بقره، ۱۰۸).
 2.  پیمان شکنی (بقره، ۸۳).
 3.  تنوع طلبی و دنیاخواهی (بقره، ۶۱؛ قصص، ۷۶ تا ۷۹).
 4.  جهل و حس گرایی (بقره، ۵۵؛ نساء، ۱۵۳؛ اعراف، ۱۳۸ تا ۱۵۵).
 5.  قساوت قلب و سنگدلی (بقره، ۷۴؛ مائده، ۱۳).
 6.  توطئه گری (آل عمران، ۴۹ تا ۵۵؛ اعراف، ۱۴۲).
 7. بهانه جویی (بقره، ۶۷ تا ۷۱).
 8.  سفاهت (اعراف، ۱۵۵).
 9.  فسق، عصیان، ظلم و ستم، تجاوزگری، گستاخی و حسادت (بقره، ۵۱ و ۹۳).
 10. فراموش کاری (مائده، ۱۲ و ۱۳).
 11.  تحریف گری (بقره، ۴۲ و ۵۸ و ۵۹).
 12.  کوردلی و حق ستیزی (مائده، ۷۰ و ۷۱).
 13.  گمراهی و نژادپرستی (بقره، ۸۰ و ۹۲ تا ۹۴؛ آل عمران، ۲۳ و ۲۴ و ۷۵).
 14.  اسراف گری (مائده، ۳۲).
 15.  التقاط گرایی (بقره،۴۰ تا ۴۲).
 16.  برتری طلبی (اسراء، ۴ تا ۷).
 17.   شخصیت گرایی (طه، ۹۱).
 18.  بدعت گذاری (بقره، ۷۹؛ آل عمران، ۹۳ و ۹۴).
 19.  استکبار و اشرافی گری (بقره، ۲۴۶ و ۲۴۷).
 20.   آواره سازی هم کیشان (بقره، ۸۴).
همچنین بخوانید:  احادیث ، دعا و راه توبه کردن و چگونگی قبول شدن توبه واقعی و نصوح

منبع: اسلام پدیا

۲۰ رفتار نامطلوب قوم بنی اسرائیل از دیدگاه قرآن کریم