رکورد گینس نگه داشتن قوطی روی سر سگ
رکورد گینس نگه داشتن قوطی روی سر سگ

رکورد گینس نگه داشتن قوطی روی سر سگ این رکورد توسط یک سگ گله استرالیایی به نام Sweet Pea به دست آمده است عکس های بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده نمایید این سگ رکور