رکورد گینس نگه داشتن قوطی روی سر سگ
رکورد گینس نگه داشتن قوطی روی سر سگ

رکورد گینس نگه داشتن قوطی روی سر سگ این رکورد توسط یک سگ گله استرالیایی به نام Sweet Pea به دست آمده است عکس های بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده نمایید این سگ رکورد دار با نگه داشتن یک قوطی روی سر خود و طی کردن مسافت 100 متر طی 2 دقیقه و 55 […]

رکورد گینس نگه داشتن قوطی روی سر سگ

رکورد گینس تعادل سگ

این رکورد توسط یک سگ گله استرالیایی به نام Sweet Pea به دست آمده است

عکس های بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

رکورد گینس تعادل سگ

این سگ رکورد دار با نگه داشتن یک قوطی روی سر خود و طی کردن مسافت 100 متر طی 2 دقیقه و 55 ثانیه توانست نام خود را در کتاب جهانی گینس ثبت کند

رکورد گینس تعادل سگ

این رکورد در 3 سپتامبر سال 2008 در کتاب گینس ثبت گردید

رکورد گینس نگه داشتن قوطی روی سر سگ