پرنده ای زیبا و رنگارنگ بنام شاه کرکس شاه کرکس یکی از بزرگترین لاشخورها در جهان می باشد جالب است فاصله بین دو بال این لاشخور غول پیکر به 2 متر می رسد شاه کرکس + عکس ها

شاه کرکس + عکس ها

شاه کرکس + عکس ها

پرنده ای زیبا و رنگارنگ بنام شاه کرکس

شاه کرکس + عکس ها

شاه کرکس + عکس ها

شاه کرکس یکی از بزرگترین لاشخورها در جهان می باشد

شاه کرکس + عکس ها

شاه کرکس + عکس ها

جالب است فاصله بین دو بال این لاشخور غول پیکر به 2 متر می رسد

شاه کرکس + عکس ها

شاه کرکس + عکس ها

شاه کرکس + عکس ها

شاه کرکس + عکس ها

شاه کرکس + عکس ها